Головна Новини Виконання бюджету, сплата податків та зборів Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення Служба за контрактом в ЗСУ

Регіональнві дозвільні органи

Основні терміни Закону України

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею дублікатів, анулюванням документів дозвільного характеру;

дозвільні  органи - суб’єкти надання адміністративних послуг, їх  посадові  особи, уповноважені  відповідно  до закону видавати документи  дозвільного  характеру

документ дозвільного характеру - дозвіл,  висновок, рішення,погодження,  свідоцтво,  інший  документ, який  дозвільний  орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у  разі  надання  йому права  на провадження  певних  дій  щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого  суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення  господарської  діяльності  або   видів господарськоїдіяльності;

об'єкт, на  який  видається  документ  дозвільного характеру далі - об'єкт),  - природні ресурси,  земельна ділянка, ґрунтовий покрив   земельних   ділянок, споруда,   будівля,    приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду,  робота та послуга,  а також документи, які використовуються суб'єктом господарювання  у  процесі  проходження погоджувальної (дозвільної)   процедури  (проектна документація  на  будівництво об'єктів, землевпорядна документація,  містобудівна документація, гірничий відвід);

декларація відповідності  матеріально-технічної  бази вимогамзаконодавства  (далі  -  декларація)  -  документ,  яким   суб'єкт господарювання  повідомляє адміністратора   або   представника відповідного дозвільного   органу   про   відповідність   своєї матеріально-технічної  бази  вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт  господарювання  набуває  права на провадження певних дій щодо  здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного  органу  про  відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта  господарювання вимогам  законодавства  встановлюється Кабінетом Міністрів  України; 

принцип мовчазної згоди -  принцип,  згідно  з  яким суб'єкт господарювання  набуває  право  на провадження  певних  дій  щодо здійснення господарської  діяльності  або   видів   господарської діяльності   без   отримання  відповідного  документа дозвільного характеру,   за   умови   якщо   суб'єктом господарювання    або уповноваженою  ним  особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному  обсязі,  але  у  встановлений  законом  строк документ  дозвільного  характеру  або  рішення  про відмову у його видачі не видано або не направлено; 

дозвільна  (погоджувальна)  процедура  -  сукупність  дій, що здійснюються  адміністраторами  та дозвільними  органами  під час проведення погодження  (розгляду),  оформлення, надання висновків тощо,  які  передують  отриманню документа дозвільного характеру; 

суб'єкт господарювання   -  зареєстрована  в установленому законодавством  порядку  юридична особа України або іншої держави незалежно  від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади та  органів  місцевого самоврядування,  а  також  фізична особа - підприємець,  у  тому  числі  інвестор,  що  є  стороною угоди про розподіл  продукції  відповідно  до  Закону України «Про угоди пророзподіл  продукції» (1039-14), його підрядник, субпідрядник, постачальник  та  інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на підставі договорів з інвестором.

Терміни «адміністратор», «центр  надання адміністративних послуг» та «суб’єкт  надання адміністративної  послуги» у цьому Законі  вживаються у значенні, визначеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

Довідково: повну інформацію про  дозвільні документи ви можете знайти на цьому сайті http://www.mk.gov.ua/ua/dozvil/

Прийом відвідувачів  адміністраторами  Центру надання адміністративних  послуг при Арбузинській райдержадміністрації та Миколаївського Обласного Центру надання адміністративних послуг

 

ПЕРЕЛІК послуг, регіональних суб’єктів надання адміністративних послуг, що можна отримати через центри надання адміністративних послуг області

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Консультування суб’єктів звернення (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадян) здійснюється представниками УДАБІ у Дозвільному центрі за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, третє крило, робоче місце № 5, з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 17-00 (обідня перерва з 12.30 до 13.30).

1. Декларація (зміни, дублікат) про початок виконання будівельних робі

2. Декларація (зміни, дублікат) про початок виконання підготовчих робіт.т.

3. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт.

4. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта .

5. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт.

6. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

7. Дозвіл на виконання будівельних робіт

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНСТВА У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

8. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій (первинній, повторній, додатковій) державній експертизі.ЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

9. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

10. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення іншими власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування

11. Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок.равління.

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІ

12. Висновок державної екологічної експертизи.

13. Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів.

14. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

15. Погодження місць розташування гірничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших шкідливих речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт.

16. Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду.

17. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення) та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) .

18. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

19. Дозвіл на спеціальне водокористування .

20. Декларація про утворення відходів у відповідному році.

21. Погодження змін цільового призначення земельних лісових ділянок.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТ

22. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

23. Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

24. Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

25. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

26. Дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

27. Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

28. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

29. Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

30. Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів

31. Ведення обліку та зняття технологічних транспортних засобів з обліку

32. Перереєстрація великовантажних інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

ВІДДІЛ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

33. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

34. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечного вантажу.

35. Висновок щодо можливості розташування кіосків, павільйонів, пересувних торгівельних пунктів та інших споруд торгівельно-побутового призначення і об'єктів дорожнього сервісу з виїздом на місце (в разі потреби) для проведення обстеження території або окремих ділянок вулично-шляхової мережі.

36. Висновок щодо можливості розташування рекламоносіїв у межах червоних ліній вулиць або смуги відведення автомобільних доріг.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Миколаївська обласна державна адміністрація доводить до Вашого відома, що відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 16.12.2015 року № 1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» утворено, як юридичну особу публічного права головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області шляхом перетворення Державної ветеринарної служби та приєднання до служби, що утворилася, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» новостворена служба забезпечує здійснення функцій і повноважень служб, що припиняються в результаті реорганізації.

Виходячи з викладеного, повідомляємо, що з 29 квітня 2016 року головне управління Держсанепідслужби у Миколаївській області припиняє надання адміністративних послуг та закриває реєстри документів дозвільного характеру

Про початок роботи головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, Вам буде повідомлено додатково

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

37. Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреб у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

38. Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача.

39. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток).

40. Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

41. Погодження змін цільового призначення земельних лісових ділянок.

МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

42. Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТ

43. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

44. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

45. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів та для агропродовольчих ринків

46. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

47. Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяльність, пов`язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

48. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)  

49.Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову

ДНІПРО-БУЗЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

У зв'язку з скороченням фахівців Дніпро-Бузького басейнового управління Головного Управління державної санітарно-епідеміологічної служби України на водному транспорті, функції по розгляду документів та видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єктах водного транспорту України виконується фахівцями Головного Управління державної санітарної-епідеміологічної служби України на водному транспорті за адресою: м. Іллічівськ, вулиця Транспортна 37, 68001