Головна Новини Виконання бюджету, сплата податків та зборів Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення Служба за контрактом в ЗСУ

Інформаційні матеріали

  Основні напрями державної політики національної безпеки України
Формат: DOC | Добавлен: 18/09/2017 15:52:50
33Kb Скачать скачать
  Проблеми протидії корупції в умовах реформування економіки країни
Формат: DOC | Добавлен: 22/08/2017 18:44:23
31Kb Скачать скачать
  Політичний аспект корупції
Формат: DOC | Добавлен: 29/06/2017 08:38:54
33Kb Скачать скачать
  Засади забезпечення державної антикорупційної політики
Формат: DOC | Добавлен: 21/03/2017 16:42:42
29Kb Скачать скачать
  Основні напрями державної політики національної безпеки України
Формат: DOC | Добавлен: 18/01/2017 09:25:16
28Kb Скачать скачать
  Корупція _ економічне явище
Формат: DOC | Добавлен: 13/12/2016 13:44:16
34Kb Скачать скачать

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Головного управління ДСНС України у Миколаївській області

(0512) 49-06-93 (з 1730 до 0730 автовідповідач)

Електронна адреса: vvb@firedept.mk.ua

Адреса офіційного веб-сайта Головного управління:http://mk.mns.gov/ua/

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Державної служби України з надзвичайних ситуацій

+ 38 (044) 289-12-41

 Електронна адреса: terminova_upk@mns.gov.ua

 

Основні напрями протидії політичній корупції

Сьогодні всі антикорупційні  заходи зводяться  до боротьби з наслідками корупції, але не з її  причинами, серед яких насамперед варто виділити: розшарування, що зростає, на дуже бідних і патологічно багатих; панівні позиції паразитарного капіталізму; політична патологічність українського суспільства; його стійкий правовий нігілізм; патологічна незрілість та дикість українського ринку; відсутність соціально відповідального класу;  підміна політики мікрополітикою; позамежний егоїзм влади; переважання в її діяльності ренто пошукового мотиву; «сплячий» характер багатьох статей Конституції України.

Напрями боротьби з політичною корупцією: 1) перетворення статті 20 Конвенцій ООН у методологічну  основу цієї боротьби; 2) ліквідація, або, хоча б, зменшення гігантської соціальної та майнової нерівності; 3) розробка і впровадження карально-репресивних заходів, адекватних ситуації, що склалася; 4) правове, адміністративне і податкове  обмеження концентрації в одних руках фінансового, матеріального, майнового| багатства і ЗМІ; 5) підвищення рівня життя населення; 6) удосконалення виборчого законодавства; 7) стимулювання появи соціально відповідального класу; 8) реанімація значущості та впливовості громадської думки.

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Головного управління ДСНС України у Миколаївській області

(0512) 49-06-93 (з 1730 до 0730 автовідповідач)

Електронна адреса: vvb@firedept.mk.ua

Адреса офіційного веб-сайта Головного управління: http://mk.mns.gov/ua/

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Державної служби України з надзвичайних ситуацій

+ 38 (044) 289-12-41

Електронна адреса: terminova_upk@mns.gov.ua

6 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Миколаївській області

 

Основні напрями державної політики національної безпеки України:

у політичній сфері: створення дійових механізмів захисту прав громадян України в країні та в світі; запобігання й усунення спроб втручання у внутрішні справи України; входження в існуючі та створювані системи універсальної і регіональної безпеки; уникнення політичного екстремізму, підтримка громадянської злагоди та соціальної стабільності; побудова надійної системи захисту конституційних засад, запобігання та боротьба з порушеннями законності і правопорядку, створення необхідних умов для ефективної боротьби з корупцією та злочинністю, особливо її організованими формами; забезпечення належного виконання законних рішень органів державної влади й місцевого самоврядування;

в економічній сфері: недопущення незаконного використання бюджетних коштів і державних ресурсів, їх перетікання в тіньову економіку; контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для України пріоритетів та захист вітчизняного виробника; боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія неконтрольованому відпливові національних матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів.

у соціальній сфері: виявлення и усунення причин, що призводять до різкого розшарування суспільства під час переходу до ринкової економіки; вжиття вчасних заходів щодо протидії кризовим демографічним процесам; створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров’я; стимулювання розвитку та забезпечення всебічного захисту освітнього й культурного потенціалу країни; захист прав споживачів;

у воєнній сфері: створення ефективних механізмів і проведення комплексних заходів щодо запобігання можливій агресії або воєнному конфлікту, локалізації та ліквідації їхніх наслідків; запобігання спробам та усунення порушень державного кордону територіальної цілісності України; демократичного цивільного контролю за воєнною організацією держави;

в екологічній сфері: впровадження та контроль за дотриманням науково обґрунтованих нормативів природокористування та охорони довкілля; контроль за станом навколишнього природного середовища, виявлення та усунення загроз для здоров'я населення, вчасне попередження громадян України в разі небезпеки; сфері: забезпечення зниження антропогенних навантажень, ліквідація наслідків шкідливого впливу людської діяльності на природне середовище; впровадження у виробництво екологічно безпечних технологій; реалізація заходів щодо зменшення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи; недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів;

в науково-технологічній сфері: вжиття комплексних заходів щодо захисту та розвитку науково- технологічного потенціалу; виявлення й усунення причин науково-технологічного відставання України; створення ефективних механізмів боротьби з відпливом інтелектуального та наукового потенціалу за межі України;

в інформаційній сфері. вжиття комплексних заходів щодо захисту свого інформаційного простору та входження України в світовий інформаційний простір; виявлення й усунення причин інформаційної дискримінації України; усунення негативних чинників порушення інформаційного простору, інформаційної експансії з боку інших держав; розробка і впровадження необхідних засобів та режимів отримання, зберігання, поширення й використання суспільне значущої інформації, створення розвиненої інфраструктури в інформаційній сфері.

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Головного управління ДСНС України у Миколаївській області

(0512) 49-06-93 (з 1730 до 0730 автовідповідач)

Електронна адреса: vvb@firedept.mk.ua

Адреса офіційного веб-сайта Головного управління: http://mk.mns.gov/ua/

 

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Державної служби України з надзвичайних ситуацій

+ 38 (044) 289-12-41

Електронна адреса: terminova_upk@mns.gov.ua

 

6 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Миколаївській області

 

 

Проблеми протидії корупції в умовах реформування економіки країни

Ринкова економіка забезпечує не тільки економічний добробут, але й кризові потрясіння, якими можливо керувати. Проблема полягає в тому, який обрати шлях виходу з кризи, за рахунок чого можна забезпечити вихід держави з кризи.

У світі існує три основні моделі реформування економіки: 1) прискорена авторитарна модернізація - передбачає жорсткий режим влади, коли реформи проводяться подавляючи опір непопулярним діям в соціально-економічній сфері (Чилі, Індонезія); 2) проведення реформ базується на діалозі уряду і громадянського суспільства (Іспанія, Н. Зеландія, Сінгапур, Польща, Чехія); 3) поступові зміни в різних сферах на протязі десятиріч (Індія, Італія). Який шлях обере Україна?

На думку науковців, насамперед слід відмовитись від окремих (нехай і невідкладних), але неефективних заходів, розробити комплексну загальнодержавну стратегію економічного розвитку України як суверенної держави з чітким визначенням напрямів, пріоритетів соціально-економічного підйому, а також суворим державним контролем і відповідальністю за їх повну реалізацію. І якщо подивитись з цієї точки зору на проблему корупції і наявності у влади волі до проведення економічних реформ то питання будуть перебувати у площині мінімізації ролі держави в економічних процесах, скорочення державного апарату, відмови самої влади від пільг, державних дач, автомобілів і літаків, переходу на максимально жорсткий варіант економії у державних структурах.

Довгострокова стратегія комплексного розвитку України дозволить не тільки визначитись з темпами подолання кризової ситуації, а й уможливить скоординувати зусилля народу на розв’язання глобальних проблем, висвітивши його перспективу, роль і місце в побудові стратегії розвитку України. Ця стратегія має бути простою і дохідливо сформульованою для кожного громадянина, відповідати інтересам більшості працездатного населення, сподіванням молоді і людей пенсійного віку. Вона повинна об’єднати зусилля та енергію всього народу на досягнення кінцевої мети - економічного зростання та подолання корупції. Офіційно, принаймні декларативно, на державному рівні є розуміння цієї проблеми і необхідності боротьби з нею.

6 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Миколаївській області

 

Корупція як економічна проблема на шляху реалізації Програми економічних реформ.

Економічний характер корупції проявляється в тому, що вона є породженням економічних відносин і впливає на їх розвиток, а її рівень є одним із визначальних показників рівня економічної свободи у тій чи іншій країні. З економічної точки зору корупція - це незаконний вид діяльності, пов’язаної з використанням службового становища для одержання доходу. За такого підходу, в основу розуміння корупції як явища і визначення її як правової категорії кладеться економічний аспект.

Задекларовано, що реформи будуть спрямовані на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою – на підвищення добробуту українських громадян.

З огляду на це не слід гіпертрофувати економічний аспект корупції, оскільки її сутність насамперед пов’язана з іншими суспільними відносинами, а саме тими, які складаються у сфері реалізації публічної влади. Тож від результатів державної стратегії та практичної діяльності у сфері економіки і правоохоронної політики залежатиме ефективність протидії корупції, яка поглиблює негативні соціально-економічні процеси в державі і консервує загальну кризу суспільства в цілому. Корупція у сфері господарських відносин призводить до створення унікальної структури економіки, яка живиться інфляцією, нееквівалентним обміном результатів праці між суб’єктами ринкових відносин, перерозподілом і захопленням чужої власності, постійним зубожінням переважної частини населення. Ця структура перетворює корупцію та «тіньові» принципи підприємництва на реальні чинники економічного розвитку. Деякі дослідники називають такі відносини «корумпованою економікою», визначаючи її як зрощування незаконного виробництва з часткою держапарату, що забезпечує функціонування незаконного підприємництва

Суспільна небезпека «корумпованої економіки» полягає в тому, що вона призводить до гальмування та викривлення соціально-економічних реформ, і як наслідок, до підриву економічної системи держави. Тож протидіяти корупції можна тільки запровадженням комплексу ефективних засобів, серед яких чільне місце належить докорінній зміні економічного механізму держави, спрощенню, децентралізації, дерегуляції, реорганізації сучасної вітчизняної економіки, фінансово-кредитної та банківської системи, сфери зовнішньоекономічної діяльності, удосконаленню антикорупційного законодавства. 

 

Правила поведінки на воді!

 • не вміючи плавати, не заходьте у воду вище пояса;
 • не запливати за ознаки огорожі;
 • не купайтесь і не пірнайте у заборонених та небезпечних місцях;
 • катаючись на човні не посідайте з місця на місце, човен може перевернутися;
 • під час купання не втрачайте з виду товаришів;
 • загоряйте з 9 до 11 години і з 16 до 18 годин;
 • купайтесь не частіше двох разів на день;
 • після прийняття їжі купатися не раніше, ніж через 1,5-2 години.

Для тих, хто купається, категорично забороняється!

 • проводити гру зв’язану з пірнанням та захватом рук і ніг;
 • подавати крики неправдивої тривоги;
 • пірнати у воду з дамб, пристані, човнів та плотів;
 • підпливати близько до суден, що йдуть;
 • запливати за попереджувальні знаки;
 • плавати на дошках, колодах, камерах автомашин;
 • забруднювати та засмічувати водоймища;
 • розпивати спиртні напої і користуватися плавзасобами в стані алкогольного сп’яніння;
 • купання дітей без супроводу дорослих.

Знайте і виконуйте ці правила!

БЕРЕЖІТЬ   СВОЄ   ЗДОРОВ’Я   І   ЖИТТЯ!

З року в рік непоправної шкоди лісам завдають лісові пожежі. Великі втрати зазнають господарства нашої області. Пожежі спричиняють зміну порід рослинного покрову, сприяють водній та вітровій ерозії, погіршують режим стоку рік – у вологих містах лісів виникають інтенсивні процеси заболочення. Таким чином, змінюється флора, фауна, структура всього біоценозу.

Лісові пожежі володіють серйозними вражаючими факторами, основними з яких являються: висока температура, задимлення великих районів, ураження окисом вуглецю людей і тварин, негативну психологічну дію на людей.

Особливо небезпечні пожежі літом в суху жарку пору.

ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ:

   В спекотну погоду не слід розводити вогнища, але, якщо виникла необхідність, то треба на відстані 50 м від хвойних дерев розчистити для нього місто від трави і сухого бруду.

   Щоб загасити вогнище, його засипають землею або піском, заливають водою.

   Необережно викинутий палаючий сірник або цигарка можуть привести до великої пожежі.

   Забороняється розводити вогнище поблизу від поля, де колоситься пшениця або збирають урожай.

   Треба пам`ятати, що в цей час вогонь розповсюджується дуже швидко і загасити його буде важко.

   Забороняється підпалювати суху траву по канавам, ярам, на полянах та  залізнично-дорожніх насипах, сухий очерет в руслах рік та водоймищах.

   Дуже часто причиною пожежі становляться діти.

   При пожежі дзвонити по телефону 101.

Дорослі! Виховуйте у дітей навички обережного поводження з вогнем починаючи з раннього віку.

  Проблеми протидії корупції в умовах реформування економіки країни
Формат: DOC | Добавлен: 20/08/2015 15:05:06
27Kb Скачать скачать

Про функціонування телефону довіри та електронної поштової скриньки довіри ДСНС України з питань, що стосується сфери роботи з персоналом, за формою:

 

Виконуючий обов'язки

директора Департаменту персоналу

Доценко Олександр Володимирович

(звернення з кадрових питань)

телефон довіри:

 

 

електронна поштова

скринька довіри:

роб. (044) 247-31-77

моб. (067) 240-57-27

 

dotsenko@mns.gov.ua

 

Політичний аспект корупції

Особливу загрозу національній безпеці становить політична корупція – це корумповані форми політичної боротьби кланів, політичних еліт, партій, груп і окремих осіб за владу, що підриває фундаментальні основи функціонування суспільства і держави.

Політична корупція здійснюється правлячою елітою для захоплення і утримання влади, нейтралізації політичних конкурентів шляхом зовні легітимного, а фактично незаконного заволодіння державними ресурсами для їх використання на власні політичні цілі під майбутні «дивіденди».

Форми такої корупції: лобізм, протекціонізм, вигідне призначення на державні посади, інвестування комерційних структур за рахунок держбюджету, керівництво держчиновниками комерційними структурами через призначення в них своїх родичів, близьких, створення акціонерних компаній на базі державних підприємств, надання пільг, переваг, виключень із загальних правил для «своїх» фірм і компаній, переведення держмайна в акціонерні товариства, келійне проведення приватизації, фіктивне банкрутство, навчання дітей за кордоном за рахунок спонсорів тощо.

Корупція у структурах влади може бути обмежена за допомогою розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Кожна із гілок влади урівноважує, контролює іншу і таким чином протистоїть зловживанням. У країнах так званого третього світу для політичної системи характерна слабкість законодавчих органів і свавілля виконавчої влади. Проте формальний розподіл влади не може сам по собі дати ефективного результату.

Говорячи про корупцію як політичну проблему, слід особливу увагу звернути на загрозу корумпованості виборчого процесу, у тому числі і в Україні. Фахівці відзначають, що абсолютна більшість коштів, які використовувалися у президентській компанії 2004 р., знаходилась у тіньовій сфері і не була врахована в офіційному виборчому рахунку. Це характерне не тільки для президентських кампаній. Широке розповсюдження одержала практика купування голосів виборців кандидатами до Верховної Ради України  (ремонт під'їздів, роздача продуктів пенсіонерам, тощо). Саме цей фактор змусив відмовитися від мажоритарної системи виборів, як найбільш корумпованої в України і перейти на пропорційну систему виборів.

Але й при цій системі виборів корупція не виключена. Тому слід зробити більш чіткими і прозорими правила приватних пожертвувань і забезпечити достатній обсяг легальних надходжень до фонду виборчих кампаній. Нелегальні внески серйозно підривають виборчу кампанію, ставлять під сумнів її легітимність. Кращим виходом з цього становища було б максимальне розширення державного субсидування виборчих кампаній, але Україні поки що це не під силу. У таких країнах напевно було б правильним бюджетне фінансування надавати тому кандидату, який користується широкою громадською підтримкою і набере певний процент голосів виборців. В іншому випадку він повинен повернути взяту субсидію. Але й це не гарантує від політичної корупції. Щоб парламент був не корумпованим, такими повинні бути й політичні партії, які його утворюють, адже найбільш корумпованими установами у світі вважаються політичні партії. У Європі високий рівень політичної корупції відзначено в Україні, Польщі і Франції.

Таким чином, політична корупція є різновидом «верхівкової корупції», причому різновидом найбільш небезпечним, оскільки така корупція має як наслідок встановлення основних правових правил економічної і політичної поведінки. Якщо головним наслідком низової (побутова і ділова) корупції є підвищення ціни за надання публічних послуг, то політична корупція здатна змінювати пріоритети суспільного розвитку (нехтування інтересів країни, гальмування розвитку держави, дестабілізація соціальної і політичної ситуації).

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Головного управління ДСНС України у Миколаївській області

(0512) 49-06-93 (з 1730 до 0730 автовідповідач)

Електронна адреса: vvb@firedept.mk.ua

Адреса офіційного веб-сайта Головного управління: http://mk.mns.gov/ua/

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Державної служби України з надзвичайних ситуацій

+ 38 (044) 289-12-41

Електронна адреса: terminova_upk@mns.gov.ua

Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах

Останнім часом на території всієї України, зокрема й Миколаївської області, спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. З початку року на території Миколаївщини зареєстровано 52 випадки загорань на відкритих територіях за межами населених пунктів, а також на території приватних домоволодінь. У переважній частині випадків це горіння сухої трави, сміття та очерету. Крім того, на минулому тижні, зареєстровано дві пожежі хвойної підстилки у лісових масивах області. Характерним залишається те, що основною причиною пожеж є нехтування правилами пожежної безпеки з боку населення.

Така ситуація викликає занепокоєння, адже, при пожежах в екосистемах існує ризик травмування та гибелі людей, перекидання вогню на територію житлового масиву та збільшення матеріальних збитків. На жаль, статистика свідчить, що дуже часто, залишивши багаття без нагляду, вогонь виходить з під контролю та розповсюджується на велику площу. Городяни, нехтуючи основними настановами, намагаються самостійно ліквідовувати загорання, сподіваючись на те, що «це досить просто, це лише суха трава». Як наслідок маємо численні травми, опіки, а також масштабні пожежі, так як під дією певних природних факторів вогонь розповсюджується з неймовірною швидкістю та нищить все, що трапляється йому на шляху. Дуже часто, вогнеборцям, які виїжджають на гасіння пожеж в екосистемах, доводиться боротися вже із загораннями житлових будинків, різноманітних забудов на території приватних домоволодінь або витрачати велику кількість ресурсів для їх захисту від вогню.

Крім того, не слід забувати про величезну шкоду навколишньому середовищу та здоров’ю людей, яку завдають пожежі в екосистемах. Ні для кого не секрет, що разом із димом під час горіння сухостоїв у повітря виділяється величезна кількість небезпечних речовин, серед яких окиси азоту, чадний газ, важкі метали, низка канцерогенних сполук, а також діоксини - одні з найбільш отруйних для людини речовин. Всі ці небезпечні домішки можуть призвести до виникнення захворювань, іноді навіть смертельних. До того ж, спалювання сухостоїв призводить до руйнування ґрунтового покриву, завдає великої шкоди флорі та фауні.

Також, слід зазначити, що гасіння пожеж в екосистемах має ряд своїх особливостей та складностей, особливо що стосується лісових масивів. Залишене без нагляду багаття у лісі або кинутий недопалок, можуть призвести до загорання хвойної підстилки. І тут, якщо вчасно не виявити пожежу та не вжити першочергових заходів, вогонь перекинеться на дерева, і зупинити його досить важко.

Тому, рятувальними Арбузинського району звертаються до всіх мешканців та гостей нашого краю, а також поціновувачів відпочинку на природі! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та пам’ятайте, що самовільне спалювання рослинності або її залишків суворо забороняється! Крім того, не забувайте, що ви наносите непоправну шкоду своєму здоров’ю, адже розводячи багаття ви самі ж першими вдихаєте дим із усіма небезпечними домішками! Бережіть себе та своє життя! Якщо ви виявили пожежу в лісі або на відкритій території негайно сповістіть про це Службу порятунку! Пам’ятайте, лише разом ми зможемо вберегти природу від знищення!

 

  Психологічний і моральний аспекти корупції
Формат: DOC | Добавлен: 23/05/2016 13:04:12
28Kb Скачать скачать

Як врятуватись, якщо провалився під лід! 

6 ДПРЧ та Арбузинський РС ГУ ДСНС України у Миколаївській області попереджає, якщо ви піддалися спокусі прогулятися по льоду і провалилися, дотримуйтесь наступних правил:

•  Широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. Дійте рішуче і не панікуйте

•  Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне - пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори.

•  Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли і де міцність льоду, таким чином, перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі.

•  Якщо на ваших очах на льоду про­валилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтесь до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метра.

•  Якщо ви не один, тоді узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко - постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу.

•  Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть в сухий одяг і напоїть чаєм.

  Корупція – економічне явище
Формат: DOC | Добавлен: 20/04/2016 10:36:51
30Kb Скачать скачать
  Засади забезпечення державної антикорупційної політики
Формат: DOC | Добавлен: 21/03/2016 15:29:46
25Kb Скачать скачать
  Корупційні ризики в сфері публічної влади
Формат: DOC | Добавлен: 10/02/2016 16:39:59
27Kb Скачать скачать
  Рятувальники закликають громадян дбати про безпеку під час святкування Водохреща
Формат: DOC | Добавлен: 19/01/2016 13:21:41
87Kb Скачать скачать
  Пам’ятка заходів безпеки під час проведення новорічних свят
Формат: DOC | Добавлен: 23/12/2015 10:09:31
29Kb Скачать скачать
  Відпочивайте взимку з розумом!
Формат: DOC | Добавлен: 05/01/2016 10:50:51
79Kb Скачать скачать
  Як уникнути переохолодження організму та обмороження частин тіла
Формат: DOC | Добавлен: 05/01/2016 10:51:28
500Kb Скачать скачать
  Про правила користування пічним опаленням
Формат: DOC | Добавлен: 11/12/2015 11:03:51
50Kb Скачать скачать

            Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час експлуатації обігрівальних приладів

      Державна служба України з надзвичайних ситуацій, з метою запобігання виникнення пожеж та інших надзвичайних подій, звертається до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування різними обігрівальними приладами.

Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:

-          перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень;

-          не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;

-          не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;

-          не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;

-          не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами;

-          не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку.

Під час експлуатації пічного опалення забороняється:

-          залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

-          користуватися печами, які мають тріщини;

-          розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

-          зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;

-          сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

-          застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.

Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для Вас та Ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”.

 

 Необхідність впровадження автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення

 Об’єкт підвищеної небезпеки – це об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі,  що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

У сучасних умовах об’єкти виробничої сфери іноді стають джерелом серйозної загрози для суспільства. Одним з найбільш ефективних факторів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є створення автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Призначення даної системи полягає в ранньому виявленні загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки, а також оповіщенні обслуговуючого персоналу, спеціалізованих служб, керівництва та населення про виникнення цієї загрози або про виникнення надзвичайної ситуації. Принцип побудови цих систем базується на вимірі контрольно-вимірювальними приладами небезпечних чинників технологічного процесу і видачі інформаційних сигналів відповідним фахівцям і службам.

Так, протягом поточного року в Україні внаслідок відсутності заходів захисту і порушення вимог пожежної та техногенної безпеки допущено ряд резонансних надзвичайних ситуацій та подій на об’єктах підвищеної небезпеки. Одна з них – пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» (Київська область), внаслідок якої загинуло 6 осіб. У Миколаївській області – пожежа на АЗС «Фортуна-2013», внаслідок якої знищено два бензовози, створено загрозу пожежі (вибуху) на самій АЗС і перехід її на житлові будинки приватного сектора.

  Основні напрями протидії політичній корупції
Формат: DOC | Добавлен: 21/10/2015 12:21:27
23Kb Скачать скачать
  Не допустіть пожежі у власній оселі!
Формат: DOC | Добавлен: 21/10/2015 14:01:59
110Kb Скачать скачать

 Будьте обережні з грибами!

Найчастіше люди отруюються блідою поганкою і мухомором. Отрута цих грибів особливо сильно вражає печінку, нирки, серце і мозок.

Перші ознаки з’являються через 5-48 годин : відчуття жару, сильне потовиділення, слино- і сльозовитікання, біль у шлунку, нудота, блювота, здуття, мимовільне сечовиділення і дефекація  пульс стає рідким, тиск знижується, спостерігається задишка, кашель з виділенням мокроти аж до набряку легенів, синіють губи і нігті.

Окремо зупинимося на отруєнні блідою поганкою. Після її вживання з’являється невгамовна блювота, головний біль, запаморочення. Відразу стул стає водянистим, з домішками крові. Відбувається обезводнення організму, артеріальний тиск знижується, розвиваються симптоми серцево-судинної недостатності. Різко падає температура тіла.

 На 2-5 день з’являються ознаки сильного пошкодження печінки. Склери і шкіра у хворого стають  жовтушними, обличчя багровіє, блідний носо-губний трикутник схожий на метелика. Печінка різко збільшується, хвороблива. З’являються численні крововиливи шкіри, блювота має вигляд кавової гущі, кал – чорний у  сечі - кров. Смерть спричинюється печінковою недостатністю. 

П а м ’ я т а й т е !

ПЕРША  ДОПОМОГА

Якщо Ви відчули, що отруїлись, необхідна якомога швидше викликати  блювоту, промити шлунок, прийняти послаблююче. Бажано зібрати  блювотні маси або промивні води для лабораторних досліджень. Після цього вжити активований вугіль, смекту або інші адсорбенти до 50 пігулок.

І пам’ятайте, обов’язкова термінова госпіталізація у відділення реанімації або токсикології! Необхідно також з’ясувати, хто вживав  разом із постраждалим гриби, провести профілактичні заходи. Адже часто люди гинуть сім’ями.

Треба пам’ятати, що при найменшій підозрі, що гриб отруйний, його необхідно викинути. Зверну увагу і ось на що:  дехто вважає, що алкоголь нейтралізує дію отрути, але це хибна і небезпечна помилка. Багаторічна медична практика свідчить про протилежне. Будьте обережні !

 

  Небезпеки, про які треба пам’ятати під час відпочинку на природі
Формат: DOC | Добавлен: 11/08/2015 10:09:04
1043Kb Скачать скачать
  Політичний аспект корупції
Формат: DOC | Добавлен: 22/06/2015 12:04:11
28Kb Скачать скачать
  Корупція як економічна проблема на шляху реалізації Програми економічних реформ
Формат: DOC | Добавлен: 14/07/2015 09:49:56
32Kb Скачать скачать
  Психологічний і моральний аспекти корупції
Формат: DOC | Добавлен: 15/05/2015 14:55:08
27Kb Скачать скачать
  ПАМ'ЯТКА: ЗАХИСТИМО СЕБЕ ВІД РАДІАЦІЇ
Формат: DOC | Добавлен: 20/04/2015 17:01:18
32Kb Скачать скачать
  ОБЕРЕЖНО ПОЖЕЖА!
Формат: DOC | Добавлен: 10/03/2015 10:39:42
313Kb Скачать скачать
  Нехай тепло у ваших домівках буде безпечним
Формат: DOC | Добавлен: 27/01/2015 16:43:07
308Kb Скачать скачать
  Основні напрями протидії політичній корупції
Формат: DOC | Добавлен: 14/10/2014 11:07:15
23Kb Скачать скачать
  Види і форми політичної корупції
Формат: DOC | Добавлен: 18/08/2014 11:56:32
30Kb Скачать скачать
  Теоретичні питання аналізу сутності та змісту корупції
Формат: DOC | Добавлен: 16/09/2014 15:48:37
38Kb Скачать скачать
  Список посадових осіб Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, яких інформують про вчинення корупційного правопорушення рядовим та начальницьким складом Миколаївського гарнізону
Формат: DOC | Добавлен: 10/07/2014 13:49:51
25Kb Скачать скачать
  Пожежна безпека під час опалювального періоду
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 11:57:42
25Kb Скачать скачать
  Зміст, поняття та умови існування політичної корупції
Формат: DOC | Добавлен: 10/07/2014 13:48:33
31Kb Скачать скачать
  Теоретичні питання аналізу сутності та змісту корупції
Формат: DOC | Добавлен: 18/03/2014 13:04:52
42Kb Скачать скачать
  Корупція - економічне явище
Формат: DOC | Добавлен: 19/02/2014 13:53:47
30Kb Скачать скачать
  Наслідки корупції
Формат: DOC | Добавлен: 20/05/2014 10:23:17
37Kb Скачать скачать
  Правові аспекти корупції
Формат: DOC | Добавлен: 18/04/2014 13:20:02
36Kb Скачать скачать
  Громадськість, як суб’єкт запобігання та протидії корупції. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції
Формат: DOC | Добавлен: 10/12/2013 09:12:46
30Kb Скачать скачать
  Заходи запобігання корупції
Формат: DOC | Добавлен: 10/09/2013 08:26:50
30Kb Скачать скачать
  Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних проявів
Формат: DOC | Добавлен: 24/05/2013 14:29:58
25Kb Скачать скачать
  СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ КОРУПЦІЇ
Формат: DOC | Добавлен: 19/07/2013 09:13:34
31Kb Скачать скачать
  П А М ’Я Т К А по заходам пожежної безпеки в жилих будинках.
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 11:55:49
28Kb Скачать скачать
  Заходи запобігання корупції
Формат: DOC | Добавлен: 15/01/2014 16:36:17
31Kb Скачать скачать
  Засади забезпечення державної антикорупційної політики
Формат: DOC | Добавлен: 11/10/2013 11:49:41
28Kb Скачать скачать
  Громадськість, як суб’єкт запобігання та протидії корупції
Формат: DOC | Добавлен: 19/08/2013 11:21:39
25Kb Скачать скачать
  Звернення до батьків.
Формат: DOC | Добавлен: 19/06/2013 11:34:21
23Kb Скачать скачать
  Не допустимо спалювання стерні та пожнивних залишків на полях!
Формат: DOC | Добавлен: 19/07/2013 08:55:44
26Kb Скачать скачать
  Чорнобиль
Формат: DOC | Добавлен: 19/04/2013 11:21:35
28Kb Скачать скачать
  Теоретичні питання аналізу сутності та змісту корупції.
Формат: DOC | Добавлен: 20/06/2013 10:44:47
41Kb Скачать скачать
  Причини та умови корупції в Україні
Формат: DOC | Добавлен: 19/04/2013 11:14:56
30Kb Скачать скачать
  Наслідки корупції
Формат: DOC | Добавлен: 18/03/2013 16:56:31
35Kb Скачать скачать
  Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях
Формат: DOC | Добавлен: 11/03/2013 17:01:25
333Kb Скачать скачать